เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรเพชรบุรี ไฮไลท์เกลือทะเลไทย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรเพชรบุรีไฮไลท์เกลือทะเลไทย พร้อมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประมงพัฒนาโครงการฟิชเชอร์แมนวิลเลจรีสอร์ทเพิ่มรายได้การท่องเที่ยว       นายอลงกรณ์ […]

กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าพัฒนาเกลือทะเลไทย

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย โดยมีนายชาญยุทธ์ […]

เกลือเป็นแร่ธาตุทางโภชนาการชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และสัตว์มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน
กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย
เยี่ยมกระทรวงพาณิชย์
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย

ที่ตั้งหน่วยงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร
 อาคาร 1 ชั้น 4
เลขที่ 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0 2579 3015 , ภายใน 505
E-mail : seasaltdoae@gmail.com