ชาวนาเกลือปลื้ม นักธุรกิจ-องค์กร สนใจต่อยอดผลิตภัณฑ์เกลือทะเลไทย

วันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 25656 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่นาเกลือทะเล หมู่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน SMART SME EXPO 2022 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ IMPACT HALL 7 – 8 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยได้นำ ดอกเกลือ เกลือเม็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องสุขภัณฑ์และล้างพื้นจากเกลือ มาจำหน่ายในงาน มียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 4,100 บาท รวมทั้งได้เจรจาธุรกิจกับผู้สนใจอีก 3 ราย ได้แก่

  • ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร เจรจาสั่งซื้อเกลือเม็ด จำนวน 32 ตัน
  • ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เจรจาสั่งซื้อดอกเกลือ จำนวน 100 กิโลกรัม
  • นายสกล ก๊กผล นักธุรกิจ จังหวัดสมุทรสาคร เจรจาสั่งซื้อเกลือเม็ดเพื่อส่งออก เดือนละ 5,000 ตัน

โดยหากมีการซื้อขายทั้ง 3 ราย คาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 7,581,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้เจรจาขยายผลกับผู้สนใจอีก 7 ราย ได้แก่

1) ผู้แทนเพจ “หมออาสามาเล่า the fact med” ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีวัตถุประสงค์ป้องกันประชาชนจากการเจ็บป่วยโดยสนใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนไปขยายผลสู่ประชาชน

2) ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจการต่อยอดโดยนำเกลือทะเลไปพัฒนาเป็นวัตถุดิบทางเวชภัณฑ์

3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนฉลากสำหรับติดบรรจุภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกลือทะเลฯ มูลค่า 80,000 บาท

4) มูลนิธิสัมมาชีพให้การสนับสนุนเผยแพร่สินค้าของวิสาหกิจชุมชนฯ
5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้คำแนะนำด้านสินเชื่อ

6) บริษัท เดลต้า อลูมิเนียม จำกัด ผู้ผลิตกระดาษเคลือบสารอินทรีย์ปลอดพลาสติก นำเสนอข้อมูลสำหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ์เกลือทะเล
7) นายนันท์นภัสร์ กมลสิทธิโชติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ซิลเวอร์สโตน ลาว นำเข้า-ส่งออก จำกัด เสนอการประสานงานวิสาหกิจชุมชนที่สนใจ ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทั้งนี้ ทางวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่นาเกลือทะเล หมู่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จะได้เร่งดำเนินการขยายผลการเจรจาดังกล่าวต่อไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *